Bliv lejer til Halloween

Halloween i Tivoli

Vil du være bodlejer til Halloween i Tivoli 2024?

Halloween i Tivoli er på ingen tid blevet en tradition. Siden sæsonens første år i 2006, hvor vi havde besøg af 250.000 gæster, har besøgstallet været støt stigende og i 2019 var der mere end 500.000 gæster, som var en tur i den eventyrligt oppyntede Have. Halloween i Tivoli har tidligere ligget i uge 42, hvor de fleste skoler holder efterårsferie, men udvidelsen til og med uge 44, så vi også får den ’rigtige’ Halloween med i sæsonen, altså Allehelgensaften d. 31. oktober, har været en succes – så nu er Halloween sæsonen fra sidste halvdel af uge 41 til og med uge 44. De svenske gæster er meget glade for, at uge 44, hvor de har ferie, nu er med i sæsonen. Vi kan tillade os at konkludere, at konceptet fungerer og at vores gæster er begejstrede for sæsonen. 

Vi arbejder til stadighed på nye tiltag, herunder nye bodlejere med et spændende sortiment, og tiltag til forbedring af koncept og scenografi, for derigennem at fastholde sæsonens tiltrækningskraft. Halloween i Tivoli er baseret på ”hyggelig uhygge”. Scenografien og aktiviteterne er af en art, der appellerer til børn og som dermed ikke er skræmmende. Halloween i Tivoli henvender sig således primært til børnefamilier, men erfaringen er, at Haven også besøges af mange andre grupper af gæster, som til vores øvrige sæsoner.

Hele Haven er åben, inkl. forlystelserne og restauranterne. Det Halloween-scenograferede område er koncentreret omkring området ved Tivolis Hovedindgang samt på og omkring Plænen. Samme steder, som også alle boderne til Halloween er stillet op. Bodlejere, der, i kraft af deres sortiment, kan lave forskellige aktiviteter i og ved deres bod vil være et stort plus i forhold til konceptet og give vores gæster en ekstra oplevelse. 

Under Halloween i Tivoli pyntes Haven med over 15.000 græskar. Gartnerne dekorerer Havens bede og bodernes tage overdådigt med efterårsstauder og andre planter og materialer, der hører årstiden til. Scenografien består af fugleskræmsler, edderkopper og hvad der ellers hører med til at skabe den rette Halloween-stemning. At besøge Tivoli under sæsonen er en helt anderledes oplevelse end om sommeren og igen anderledes end til julesæsonen, fordi Tivoli Haven helt ændrer karakter med den anderledes udsmykning. 

Under Halloween i Tivoli optræder bl.a. Tivoli-Garden og et Tivoli-Garden ensemble, bestående af børn fra Tivoli-Garden, der spiller et særligt Halloween-repertoire. På Plænescenen kan i år tillige opleves den populære figur Rasmus Klump. Danmarksmesterskabet i Kæmpegræskar afvikles den første lørdag og de deltagende græskar udstilles i resten af sæsonen. I Glassalen og Koncertsalen opføres forskellige teaterforestillinger hvert år. Der er således masser at opleve, iagttage, prøve, blive inspireret af og ikke mindst købe i de mange forskellige boder under Halloween i Tivoli. 

Har du et interessant sortiment, der passer ind i Halloween-konceptet eller til Tivoli overordnet set, og du kunne tænke dig at sælge dette fra en bod i Haven under Halloween i Tivoli, vil vi meget gerne høre fra dig. 

 1. Serviceprofil

  Tivoli ønsker at være et førende, internationalt oplevelsesbrand og sætte nye, høje standarder for service. Kun her igennem kan Tivoli leve op til missionen: Vi vil betage vores gæster. 

 2. Forretningskultur

  Samarbejdet mellem lejere og Tivoli skal udtrykke en forretningskultur, hvor alle leverer og modtager ydelser på professionelle og gæsteorienterede betingelser – med det mål at opnå størst mulig gæstetilfredshed. 

 3. Gæstekontakt

  Det er målet for Halloween i Tivoli at give gæsterne en unik og betagende oplevelse. Tivoli opfordrer derfor alle lejere til at drive en aktiv bod, hvor gæsterne mødes med et smil og får kyndigt svar på deres eventuelle spørgsmål. Tivoli opfordrer til, at gæsternes individuelle behov er det centrale element i gæstekontakten.

 4. Åbningstider

  Åbningsperiode:

  10. oktober til 3. november.

  Åbningstider:

  Søndag-torsdag 11:00-22:00

  Fredag-lørdag 11:00-23:00

 5. Leje af bod

  Lejen er en procentsats af omsætningen med en minimumsleje, der afhænger af bodens type, størrelse og placering i Haven. For nye lejere yder Tivoli en særlig introduktionsrabat. Der er flere typer af boder til detailsalg.

  Ved indgåelse af lejeaftale med Tivoli om leje af bod til Halloween i Tivoli 2024 udarbejdes kontrakt mellem lejer og Tivoli.

Kontakt Tivoli Erhvervsudlejning

Bliv bodlejer

Hvis du er interesseret og vil høre mere om at være bodlejer til f. eks. festivaler, Halloween og Jul i Tivoli, kontakt bod@tivoli.dk.

Send mail

Tern_billede_2-tiny