Grøn bypark

Forestil dig, at Vesterbrogade fra Rådhuspladsen forbi Tivoli og til Axelborg plus hele den sydlige del af Axeltorv bliver forvandlet til en levende, grøn bypark med træer, blomster, fugleliv, spisesteder, borde og bænke. Et fristed midt i centrum af København med god plads til fodgængere og cykler og fri for trafiklys og biler.

Det kan blive til virkelighed, hvis den visionære bypark bliver til virkelighed. Tivoli har sammen med en nabogruppe taget initiativ til at sætte ord og billeder på idéen i samarbejde med byrumsarkitekterne fra Gehl og Studio Other Spaces.

Med offentliggørelsen af visionen om den grønne bypark ønsker nabogruppen, at forslaget kan blive debatteret og udviklet yderligere med input fra alle interessenter, herunder borgere, naboer og myndigheder.

Tankerne bag

Visionen viser, at Vesterbrogade og Axeltorv kan gå fra at være en passage med trængsel til et inviterende opholdsrum, hvor natur flettes ind i byrummet. Der er tale om et område på knap 14.000 m², hvor asfalten erstattes af træer, græs og planter.

Byparken skal både indbyde til den stille stund til eftertanke i grønne omgivelser, til at opleve et moderne samspil af naturoplevelser, vand og lyskunst og til fællesaktiviteter. Med den centrale og stationsnære beliggenhed er det et oplagt sted i byen at omprioritere vejareal til rekreative formål og grønne transportformer.

Det vil give en anden oplevelse i hverdagen, hvad enten man er en af de mange, der færdes til fods eller på cykel – som lokal eller besøgende. Der bliver mere byrum til københavnerne, og byparken vil være et centralt bidrag til Københavns Kommunes mål om, at københavnerne i fremtiden skal opholde sig endnu mere i byens rum og opleve København som en grøn hovedstad.