ÅRSBERETNING

2023Beretning fra bestyrelsesformanden og adm. direktør

2023 blev et år med besøgsfremgang og gode økonomiske resultater, der muliggør omfattende investeringer i både Haven, vedligehold og i Tivolis rige kulturprogram i årene frem. 2023 blev bedre end forventningen ved årets begyndelse og bød på en resultatmæssig historisk stærk sommersæson og flere end 4 mio. gæster hen over året. 

Årets begyndelse var præget af stigende energipriser og høj inflation. Desuden viste 2023 sig at blive det vådeste år i dansk vejrhistorie, og Danmark blev ramt af storm i efterårsferien. Derudover blev Tivoli påvirket af en markant nedgang i gæster fra Norge og Sverige. Flere gæster fra USA, Storbritannien og Tyskland kombineret med flere indenlandske gæster resulterede dog i et besøgstal på fortsat kurs mod et historisk niveau. Resultatet før af- og nedskrivninger tegner sig for 228,1 mio. kr., og Tivoli leverer et samlet resultat før skat på 111,1 mio. kr. Resultatet vidner om et Tivoli præget af fremgang, økonomisk trivsel og fortsat høj relevans. De finansielle resultater muliggør både geninvesteringer i Haven og udbytte til Tivolis aktionærer på 21,6 mio. kr. 

Tivoli kunne i 2023 fejre 180-års fødselsdag, som blev festligholdt med et fødselsdagsprogram, der bød på stærke kulturoplevelser hen over hele året og en festlig kulmination i fødselsdagsugen i august, bl.a. med besøg af verdenssopranen Lise Davidsen. 

2023 blev i det hele taget et år præget af klassiske kulturoplevelser på højt niveau med besøg af internationale stjerner som Barbara Hannigan, Arcadi Volodos, Angela Hewitt, Jonathan Tetelman, Ulf Håkan Hardenberger og Nikolaj Szeps-Znaider. Derudover besøgte Alvin Ailey American Dance Theater Tivoli for 18. gang. Også en række nyere kulturformater blev i 2023 yderligere styrket: Tivoli Food Festival og Have- og Blomsterfestival, fredagenes kl. 19-koncerter, Havefest og Tivolis nye, moderne koncertkoncept, MINT gav liv i alle afkroge af Haven. Festlige forestillinger i den ikoniske Tivoli Glassal gav både smil på læben og gåsehud. Tivoli var også så privilegeret, at vi endnu en gang fik mulighed for at byde en Tour-vinder velkommen hjem til hyldest. Og den gamle rutsjebane, der her i 2024 kan fejre 110-års jubilæum, blev i 2023 tildelt en international rutsjebane-pris.  

Tom Knutzen & Susanne Mørch Koch
Bestyrelsesformand | Adm. direktør

Jul i Tivoli blev, som traditionen foreskriver, en stemningsfuld afslutning på året. I 2023 føjede vi en klassisk skøjtebane til juleoplevelsen, og ifølge CNN har Tivoli nu et af verdens bedste julemarkeder.

I 2023 skruede Tivoli op for både ambitioner og indsatser på bæredygtighedsområdet. Tivoli har, som den første aktør inden for kultur og turisme forpligtet sig til Science Based Targets-initiativet (SBTi), og åbningen af solcelleparken i Hoby i efteråret giver ny grøn strøm til elnettet svarende til Tivolis forbrug. Desuden tæller de konkrete initiativer fokus på energieffektiv drift, mere bæredygtige byggematerialer, mere klimavenlige fødevarer og fokus på generelt lavere ressourceforbrug på tværs af Haven.

Tivoli følger den kurs, der blev udstukket med strategien “Dyrk Haven. Styrket kerne. Bæredygtig forretning”, og som fortsat er pejlemærket i Tivolis arbejde. Med fokus på kerneforretningen er det lykkedes at skabe det økonomiske råderum, der skal til for at foretage både nødvendige og væsentlige investeringer. Det gælder dels den kontinuerlige vedligeholdelsesopgave, som har stået på i 180 år, dels store investeringer i en ny, større forlystelse i Asienområdet. De samlede investeringer forventes at bringe forlystelsesoplevelserne ind i en helt ny æra og færdiggøres løbende gennem dette årti.

Målrettede og omfattende investeringer sikrer også, at det brede og alsidige kulturprogram ligeledes i fremtiden vil være kendetegnende for Tivoli. Løftet til gæsterne er, at det er i Tivoli, man får de store, smalle og brede kulturoplevelser. Det leverer vi på. Vi glæder os til at byde velkommen.


0 Gæster

1. kvartal

48.000

2. kvartal

1.210.000

3. kvartal

1.437.000

4. kvartal

1.336.000
omsætning 2023 (inkl. forpagtere)
omsætning 2022 (inkl. forpagtere)
1.742,5 mio. kr.
1.610,5 mio. kr.
Resultat før skat 2023
Resultat før skat 2022
111,1 mio. kr.
87,5 mio. kr.

Danmarks største turistattraktion

Tivoli er en dansk forlystelseshave, en betydningsfuld kulturinstitution og et internationalt førende oplevelsesbrand. Tivoli betager sine gæster med engagerende, fælles oplevelser og skaber minder for livet – hele livet. Tivolis grundlæggende og langsigtede målsætninger er, at Tivoli skal være en sund og bæredygtig forretning og Danmarks største turistattraktion med en rig kulturarv, der forener tradition og fornyelse og er relevant hele livet. Endelig skal Tivoli være en enestående arbejdsplads, der med det bedste hold skaber gæsteoplevelser i verdensklasse. 

Tivolis strategi frem mod 2026

2023 var det første år i Tivolis 3-årige strategiperiode “Dyrk Haven. Styrket kerne. Bæredygtig forretning”. De enkelte ambitioner og prioriteter i strategien er rammesat, og mange aktiviteter er igangsat.  

Fremtiden kalder på langsigtede investeringer, som sikrer en sund og bæredygtig forretning, der bygger på unikke og gæstedrivende oplevelser. Tivolis sunde økonomi og gode finansielle resultater gør det muligt at foretage de nødvendige og ønskede investeringer. Forude venter den største investering i et forlystelsesområde i Tivolis historie, når en omfattende ombygning og nyudvikling af det nuværende Asienområde påbegyndes i efteråret 2024. Det sætter sit præg på Haven de kommende år frem mod åbningen i 2026. Løbende lanceringer af øvrige forlystelser undervejs vil gennem variation og nytænkning styrke gæsteoplevelsen.  

Den kontinuerlige vedligeholdelsesopgave i den 180-år gamle Have har et ufravigeligt sigte på, at Tivoli skal stå mange år frem i tiden. Også frem mod Tivolis åbning i 2024 er der sket omfattende investeringer i Havens anlæg, bygninger og forlystelser. Tage, facader og kloakker renoveres, ligesom der investeres i haveanlægget foran Pantomimeteatret i anledningen af Pantomimeteaterets 150-års fødselsdag.

Tivolis rolle som væsentlig kulturudbyder – af både den brede og den smallere kultur – betyder løbende udvikling af nye koncertformater og forestillinger i Salene, ligesom de to festivaler Tivoli Food Festival og Tivoli Have- og Blomsterfestival bidrager til det varierede og tilgængelige kulturudbud, der også i fremtiden vil kendetegne Tivoli. På det gastronomiske område er visionen, at flere gæster skal gå i Tivoli for at spise – og spise, når de er i Tivoli. Der er i 2024 flere nyheder på vej; Tivoli byder velkommen til Mikkeller i Færgekroen, Mazzoli’s udvides med uderestaurant, og der kommer endnu flere Michelin-pop up besøg i Det japanske Tårn. Nimb Hotel forventer, på baggrund af kontinuerlig øget efterspørgsel, oTgså i de kommende år fortsat vækst. 

Den digitale gæsterejse prioriteres i den kommende periode, så der skabeset mere attraktivt overblik over Tivolis udbud og forbedret købsflow i forbindelse med besøg. Samtidig introduceres en ny prisstruktur på entré og turpas, således at priserne varierer mere hen over året. Tidligere har Tivoliskelnet mellem hverdags- og weekendpriser på entré, men fremadrettet vil prisen på både entré og turpas variere ud fra, hvilken dag man besøger Tivoli. Den nye prisstruktur følger udviklingen i oplevelsesindustrien og skaberincitament til at besøge Tivoli på mindre travle dage. 

Tivoli fortsætter bæredygtighedsindsatsen – social som grøn. Tivoli har i2023 vedtaget en ambition for reduktion af klimaaftrykket i værdikæden. Arbejdet med at realisere denne ambition skal nærmere udmøntes i 2024.Derudover forventes det fortsat, at Tivoli har et neutralt direkte klimaaftryk senest ved udgangen af 2025. 

Tivoli styrker kernen i de kommende år med et stærkt fokus på det, Tivoli er: En magisk Have. 

Forventninger til 2024

Tivoli oplevede i 2023 fortsat vækst i antallet af gæster og nærmer sig de historiske gæstetal. Omsætningen er højere, resultaterne er tæt på tidligere rekorder, og Tivolis forretning balancerer nu ved et lavere gæstetal end tidligere. Det har skabt et årsresultat, som giver naturlig optimisme for de kommende år. Investeringsniveauet øges, hvilket bl.a. resulterer i en større ombygning af det nuværende Asienområde, som påbegyndes i efteråret 2024. Samtidig arbejdes der på flere forlystelsesnyheder i de kommende år. 

Den generelle forventning til 2024 er baseret på, at antallet af gæster vil være på niveau med 2023.  

I 2023 oplevede Tivoli et markant fald i gæster fra de største nærmarkeder, hvilket dog blev kompenseret af flere gæster fra andre markeder.  

I 2024 er der fortsat usikkerhed om, hvordan det økonomiske råderum hos Tivolis gæster, herunder fra de største nærmarkeder, vil påvirke gæstebesøg. Derudover forventes et øget omkostningsniveau for Havens drift, herunder som følge af lønstigninger grundet de historisk dyre overenskomster, der blev aftalt i 2023. 

Baseret på ovenstående og i tråd med fondsbørsmeddelelsen af 22. januar 2024 forventer Tivoli at kunne fastholde omsætning og resultat før skat på niveau med 2023. 

Samfundsansvar og bæredygtighed

I 2023 tiltrådte Tivoli som den første danske turisme- og kulturaktør Science Based Targets-initiativet (SBTi). Tivolis klimamål skal herefter leve op til kravene i SBTi. Tivolis målsætning er netto-nuludledning i scope 1 og 2 ved udgangen af 2025 og en samlet CO2-reduktion på 25% fra 2022 til 2030 i udledningen i værdikæden (scope 3). 

Tivolis energiforsyning blev fra oktober 2023 væsentligt grønnere, da Tivoli nu aftager ny grøn strøm fra en solcellepark på Lolland. Tivoli forventer tillige at opnå en fremgang på 6 point i Forlystelsesindustriens miljømærkning “Green Attraction”. I 2024 tildeles Tivolis eksklusive Nimb Hotel Green Key – turismebranchens internationale miljømærkning. 

Tivoli er kendetegnet ved en rig kulturarv, og i 2024 markeres både Tivoli-Gardens 180-års fødselsdag og Pantomimeteatrets 150-års jubilæum. Tivolis kulturprogram er varieret og rummer nationale og internationale navne inden for både klassisk og moderne musik. Tivolis filantropiske arbejde har til formål at støtte udsatte børn, fortrinsvist gennem et samarbejde med Danske Regioner om at tildele adgangsbilletter og turpas til børn, der har været indlagt på en børneafdeling. Tivoli støtter også danske veteraner og yder ved særlige lejligheder støtte til udvalgte organisationer.

Sikkerheden både i Haven og digitalt er fortsat i højsædet, ligesom Tivoli som en tryg og sikker arbejdsplads bliver ved med at være et fokusområde. I 2023 har især nedbringelse af arbejdsskader været prioriteret med markante, positive resultater til følge. Driften af forlystelseshaven hviler på et omfattende sæt af politikker og retningslinjer, der bl.a. er beskrevet i Tivolis “Politik for samfundsansvar”. 

Tivoli fortsætter det systematiske arbejde for at sikre rig og mangfoldig repræsentation i medarbejdersammensætningen. De overordnede målsætninger er fastlagt i Tivolis “Politik for diversitet, ligestilling og inklusion, herunder politik for det underrepræsenterede køn for både bestyrelsen og det øvrige ledelseslag”. Tivoli er, som Danmarks største turistattraktion, orienteret mod mangfoldighed i såvel gæste- som medarbejdersammensætning. Derfor er dét at arbejde med mangfoldighed en integreret del af forretningsplanerne og rammesættende for vores indsatser til at udvikle Tivoli ansvarligt.  

Arbejdet med diversitet, ligestilling og inklusion omfatter blandt andet inkluderende sprogbrug i stillingsopslag ved brug af softwaren “Develop Diverse”, ligesom der er fokus på diversitet i ansættelsesudvalg og på kandidatlister. 

Der sker løbende opfølgning på kønsfordelingen, hvilket sker i tråd med gældende lovgivning samt som en del af “Diversitetsløftet” igennem Dansk Industri. 

Tivolis overordnede måltal for det underrepræsenterede køn er, i tråd med Dansk Industris “Diversitetsløfte”, at bidrage positivt til, at erhvervslivet i Danmark samlet set når en kønsfordeling på 40/60 i 2030 med delmål i 2025 på henholdsvis 30/70 og 35/65, hvoraf førstnævnte relateres til øverste ledelseslag og næste relateres til øvrige ledelseslag. Øverste ledelseslag i Tivoli udgør 25% af 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvilket er lig 2022, da der ikke har været ændringer i generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.