TV- og filmhold

Tv- eller filmoptagelser og professionelle fotoopgaver i Tivoli kræver skriftlig tilladelse

Hvis du ønsker at benytte Tivoli som location til enten film- og fotooptagelser kan du ansøge ved at udfylde nedenstående skema og sende det til press@tivoli.dk. Udover det udfyldte skema har vi i mailen brug for en beskrivelse af, hvad optagelserne går ud på, hvad det kræver og hvad de skal bruges til. Vi ser derefter på dine ønsker, vurderer om det er muligt og om, hvad det eventuelt vil koste. Derefter laver vi de fornødne aftaler (evt. efter at have snakket optagelserne igennem med dig). 

På dagen for optagelserne underskriver du tilladelsen i to eksemplarer - et til dig og et til os.

Hver opmærksom på, at der er en behandlingstid på tre arbejdsdage.

Vilkår for optagelserne

Når du skriver under, accepterer du samtidig standardvilkårene for optagelserne:

1. Tilladelser gives kun af Tivoli Brand & Kommunikation.
2. Optagelserne må kun bruges til det angivne og under alle omstændigheder kun til drama, film eller redaktionelle formål.
2.a) Optagelser fra koncerter og optræden, der er initieret af kunstneren/de(n) optrædende, kan anvendes på kunstnerens/de(n) optrædendes egne sociale medier i forbindelse med omtale af den specifikke koncert/optræden i Tivoli og efter Tivolis godkendelse af billederne. 
2.b) Det er produktionsselskabets/mediets ansvar at overholde gældende regler om sponsoreret indhold på sociale medier.
3. Produktionsselskabet/mediet refunderer Tivoli alle udgifter til lønninger til kontrollører, arbejdsmænd, elektrikere etc. og til strøm, afspærringer, rengøring m.m., som efter Tivolis skøn er foranlediget af optagelserne. Optagelser udenfor Tivolis åbningstid kræver altid ledsager fra Tivoli.
4. Produktionsselskabet/mediet forpligter sig til at overholde Tivolis almindelige ordensreglement og rette sig efter alle anvisninger fra Tivolis repræsentanter. Tivoli forbeholder sig ret til når som helst at afbryde optagelserne, herunder hvis de er til større gene for publikum end påregnet, eller hvis særarrangementer eller andre forhold efter Tivolis skøn gør det nødvendigt. I tilfælde af, at Tivoli afbryder optagelserne, kan produktionsselskabet/mediet ikke gøre noget ansvar gældende over for Tivoli eller vægre sig ved at refundere de indtil da påløbne udgifter.

 

5. Produktionsselskabet/mediet påtager sig ubetinget ansvar for alle skader, der direkte eller indirekte skyldes optagelserne, og produktionsselskabet/mediet forpligter sig til fuldt ud at friholde Tivoli for ethvert tab og ethvert krav, der i anledning af optagelserne måtte blive rejst mod Tivoli, herunder af Tivolis publikum, personale, lejere og kunstnere. Tivoli henviser til nuværende og fremtidig lovgivning om kunstner – og ophavsret. Eventuelle krav fra kunstnere m. fl. skal betales af produktionsselskabet/mediet, selvom dette ikke selv har engageret de pågældende til medvirken i filmoptagelsen.
6. Nærværende tilladelse skal fremvises på forlangende.
7. Tilladelsen fritager IKKE produktionsselskabet/mediet for at træffe fornødne særaftaler med lejere, musikere etc. samt indhente tilladelser fra personer, der optræder på billederne jf. almindelige retsgrundsætninger om retten til eget billede.

Skema til tv- og filmoptagelser

Skema til fotooptagelser

Skema til influencers

Udfyldte skemaer kan med fordel sendes til press@tivoli.dk som et word-dokument (ikke PDF)

Kontakt - Tivolis kommunikationsafdeling

K1P7157dcweb
Tivolis pressevagt

Telefon: 33750738

Torben Plank
Pressechef Torben Plank


Telefon: 22237440